Mataram

Kos Telex Tipe Putra

Rp 900.000 / bulan

Mataram

Abhie Guest House Tipe A

Rp 2.000.000 / bulan

Mataram

CM Kost Tipe A

Rp 1.000.000 / bulan

Mataram

DnA House Tipe Campur

Rp 1.500.000 / bulan

Mataram

Green Coco Inn Tipe Tipe 1

Rp 1.200.000 / bulan

Mataram

Abhie Guest House Tipe B

Rp 1.500.000 / bulan